Biuro rachunkowe ifirma

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy świadczy usługi w kierunku rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomoce te pracuje na myśl innych podmiotów finansowych i pracy, a dodatkowo osób fizycznych. Podpisując umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, wiąże się do działania obowiązków połączonych z wykonywaniem prawa podatkowego, dobra pracy, a ponadto praw połączonych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało opracowane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego sposobie operacje. Moduł Optima jest całkowicie wymieszany z biurem rachunkowym, dlatego każde informacje mogą stanowić doskonalone i synchronizowane na bieżąco. Pozwala to księgowemu rozpoczęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W relacje od sił i wzorze firmy można użyć różne moduły które ma program Optima Biuro Rachunkowe. I właśnie np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Zezwala na rozliczenia z Urzędem Skarbowym, razem z najnowszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa pozwoli na wykonywanie ksiąg razem z najnowsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w sumie zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w styl elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje szansę biurom rachunkowym prowadzenia dla użytkownika ewidencji środków trwałych, a także wartości prawnych i delikatnych. Pozwala również na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry zaś Płace nalicza i wydaje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła deklaracje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najnowocześniejszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest przydatny w klasie dużej i modelu usługowym dostępnym poprzez internet.