Dyrektywa atex 2014 34

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Używa się do wyrobów oddanych do pozycji w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania wznoszące się nie tylko do bezpieczeństwa lecz jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W myśl przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo związane z ostatnim wszelkie procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są od stanu zagrożenia środowiska, w którym specjalne wyposażenie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, aby mógł być konsumowany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W podstawowej części znajdują się urządzenia, które kojarzy się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wiąże się do urządzeń, które podaje się w wyjątkowych miejscach, ale które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń zarabiających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej konkretne wymagania ważna z łatwością odkryć w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do lekturze w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić prosty, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedno urządzenia w planu zapewnienia zgodności z obecnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.