Kasa fiskalna lowicz

Na początek warto dodać co obejmuje serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki budowane w czasie gwarancji a po upływie gwarancji, a ponadto niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim użytkownikom dodatkowe usługi: szkolenia z działu obsługi kas fiskalnych, a ponadto uwaga w właściwym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W momencie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy a ich współpracę z nadrukami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, współpraca z tekstami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, szczególnie w charakterze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty podstawowej i modułu fiskalnego co do współprace z materiałami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wraz z zastrzeżeniami umieszcza w pracy serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny wymaga być przeprowadzony również to, kiedy użytkownik kasy zawiesił naszą pracę czy z nieznanej przyczyny zaprzestał rejestrowanie obrotów na kwocie fiskalnej, natomiast nie wyrejestrował kasy. 2. W ciągu przeglądu technicznego badane są przede wszystkim te fakty konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów a jakich nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak a w porządku przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które wpływają na funkcjonowanie kasy, ani też nie sprawdza, lub nowe czynniki urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, przecież będą obecne prace wykonywane poza przeglądem technicznym.