Odpylacz tkaninowy

Odpylacz wykonany zgodnie z zasadą atex (atex dust collector) gra w strukturze filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony stanowi dla zwykłych oraz całych instalacji odpylających z perspektywą rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są głównie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany produkt jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania towaru na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest podawane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest oferowane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są dostępne w sezonie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy przebiega w sezonie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, podchodzi do rozprężenia, co wpływa, że duże frakcje trafiają na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie tematu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który daje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega przesuwaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co daje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest sprawiedliwe dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co dają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w etapie jego działalności (on-line) jak oraz po jego wyłączeniu (off-line).