Znajomosc jezyka litewskiego

Tłumaczenie ustne to przekład, który pomaga komunikację między dwoma rozmówcami, jacy nie porozumiewają się w współczesnym tymże języku. Tłumaczenie ustne rozgrywa się na bieżąco, co oznacza, że rozumiej nie jest czasu sprawdzać słów w słowniku, czy dziwić się nad sensownością wypowiedzi. Trzeba wykazać się dużą uwagą i refleksem, żeby przekład był inteligentny i nie tracił sensu, który rozmówca chce przekazać.

Najmodniejsze jest tłumaczenie konferencyjne, które używa się podczas publicznych wystąpień. Często, oficjalne spotkania określane są równocześnie na parę języków - w relacji od tego jakim językiem posługują się referenci i słuchacze, bądź w których krajach podejmuje się transmisja na żywo.

Tłumaczenie ustne w Warszawie dają się na tłumaczenia symultaniczne - czyli takie, które zakłada się na bieżąco, tłumaczenia konsekutywne - z przekładem odkłada się aż prelegent skończy wypowiedź i daje się ją z uwagą specjalnego zapisu, tłumaczenia szeptane - gdy podczas wystąpień wykazuje się wypowiedź dla jednej osoby, siedząc blisko niej. Występują także przemówienia sądowe. Podczas nich artykuł jest przekładany na obecnie na sali sądowej, natomiast wtedy znaczy, że zasadny jest status tłumacza przysięgłego. Często także tłumacz pomaga wybranej osobie podczas wyjazdu zagranicznego, gdzie wykonują się spotkania biznesowe/negocjacyjne i przydatny jest przekład.

Większość tłumaczy ustnych zrzeszona stanowi w stowarzyszeniach, jakie nie tylko podnoszą prestiż, ale również oferują materiały szkoleniowe, czy wskazują nauki w których można podnosić kwalifikacje. Z usług takich osób chętnie korzystają oficjalne komisje, ONZ, Trybunał Sprawiedliwości, Parlament, Komisja Europejska. Są wówczas pewność, że osoby, które służą tłumaczenia, gwarantują wysoki stopień przekładu, a dodatkowo dokładność.